Ταυτοτητα


Γενική Επιμέλεια : Γιώργος Κούβαρης

Επικοινωνία :  grandesecreto@hotmail.com

Αρχισυνταξία  : Στράτος Παφλιωτέλλης

Επικοινωνία : stratos.pafliotellis@hotmail.gr

Συντακτική Ομάδα Τζέλα Γιαννάκαινα , Λίλα Καλοσκάμη