Ταυτοτητα


Γενική Επιμέλεια resume writers service: Γιώργος Κούβαρης

Επικοινωνία :  grandesecreto@hotmail.com

Αρχισυνταξία   papaer rater: Στράτος Παφλιωτέλλης

Επικοινωνία : stratos.pafliotellis@hotmail.gr

Συντακτική Ομάδα Τζέλα Γιαννάκαινα , Λίλα Καλοσκάμη